19 de setembro de 2017

Setembro 2017: "En busca da fonte da eterna xuventude"

Comezamos novo curso de charlas en Escépticos no Pub Compostela, e o facemos falando da fonte da eterna xuventude:

Un dos soños recorrentes ao longo da historia da humanidade foi o de bater á natureza e facernos donos do noso destino, fuxindo con iso da morte. Multitude de lendas soñaron a posibilidade de gozar da eterna xuventude, conseguindo a inmortalidade.

Desde a expansión do método científico no ámbito da medicina moderna, o número de estratexias terapéuticas derivadas do noso coñecemento detallado da orixe das enfermidades levounos a un crecemento insospeitado da supervivencia media da poboación humana. Isto, xunto ao aumento das condicións hixiénicas, permitiu duplicar no último século a esperanza de vida. Con todo, só recentemente comezou a ciencia o estudo das causas moleculares do envellecemento para derivar estratexias para o seu atraso e mesmo a súa reversión. Terreo abonado para a charlatanaría, que hai de certo e posible no tratamento do envellecemento?

O noso relator será Manuel Collado Rodríguez. É doutor en Bioquímica e Bioloxía Molecular pola Universidade Autónoma de Madrid, traballou con anterioridade no Ludwig Institute for Cancer Research (LICR) de Londres, no Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) de Nova York e no Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas de Madrid (CNIO). Na actualidade é investigador do SERGAS no Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS). Dirixe o laboratorio de Células Nai en Cancro e Envellecemento, stemCHUS, no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS). Autor do blog de divulgación Fuente de la Eterna Juventud, centrado na investigación biomédica sobre as causas e as teorías do envellecemento, e estratexias para o seu atraso.O venres 29 de setembro no Café Airas Nunes de Compostela!

0 comentarios: