24 de maio de 2017

Xuño 2017: "Afecta a contaminación luminosa á nosa saúde?"

Cambiamos nesta ocasión o noso tradicional último venres de cada mes. Pasamos a charla do último venres de maio ao venres 16 de xuño, e falaremos de contaminación luminosa.

A luz artificial é un dos mellores inventos da humanidade. O seu constante progreso tecnolóxico liberounos das ataduras impostas polos ciclos naturais de luz e escuridade, permitindo extender as nosas actividades no espazo e no tempo. Porén, cada vez son máis as voces que alertan de que o uso indiscriminado da iluminación artificial pode dar lugar a consecuencias non desexadas, englobadas baixo o termo xenérico de 'contaminación luminosa'. Están xustificados os temores de que a contaminación luminosa afecte a aspectos relevantes das nosas vidas?


Salvador Bará é físico da área de óptica da USC, e traballa en temas relacionados coa contaminación luminosa. Promoveu, en colaboración con MeteoGalicia, a posta en marcha da Rede Galega de Medida do Brillo do Ceo Nocturno, e codirixiu con Ana Ulla os traballos de investigación que deron lugar á concesión da certificación Starlight para o Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Forma parte do grupo promotor da Red Española de Estudios sobre la Contaminación Lumínica e é membro do Comité Español de Iluminación, da International Dark-Sky Association e da Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica e Tecnolóxica.

Máis info en http://webspersoais.usc.es/persoais/salva.bara/index.html

Vémonos o día 16 de xuño ás 21.00 no Airas Nunes Café de Compostela!

0 comentarios: